Mapa web Contacte Cercador

Aprovada l'ampliació de la indústria Celulosa de Levante, a Tortosa

La seva superfície passa de 170.634 m2 a 229.708,21 m2 però es redueix l’edificabilitat, deixant el sostre màxim permès en 57.427,05 m2. (12.11.2013)

La Comissió territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat definitivament la modificació puntutal del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Tortosa que permetrà l’ampliació de la indústria Celulosa de Levante.

Així, la modificació classifica nous terrenys com a sòl urbà no consolidat, fet que possibilitarà que la indústria, dedicada a la fabricació de pasta de paper, passi d’una superfície existent de 170.634 m2 a 229.708,21 m2. No obstant això, l’edificabilitat permesa es redueix, fixant el sostre màxim en 57.427,05 m2.

Finalment, els nous sòls que ara es classifiquen es destinaran íntegrament a espais lliures

Destaquem