Mapa web Contacte Cercador

Aprovat el Pla especial urbanístic del conjunt històric-artístic de Tortosa


- Defineix els elements que formen part d’aquest conjunt, tant al nucli antic com al front fluvial, i estableix un règim de doble protecció.

- Inclou un catàleg amb 294 elements arquitectònic i 42 jaciments arqueològics i en regula les intervencions.

(25.06.2014)

La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat avui definitivament el Pla especial urbanístic del conjunt històric-artístic de Tortosa, així com una modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) necessària per incloure-hi les seves determinacions.

El Pla especial abasta el nucli antic de Tortosa, amb una superfície total de 173.762 m2, i el divideix en dos sectors: el nucli antic central i el front fluvial. L’objectiu general d’aquesta figura de planejament és fixar i determinar criteris per a la millora i la preservació de tot el patrimoni cultural d’aquest àmbit, la qual cosa implica:
* Establir un pla de protecció.
* Definir els elements que formen part del conjunt des d’una vessant cultural i històrica.
* Establir una protecció històrica específica per a espais, àmbits o fronts edificatoris.
* Integrar cada element arquitectònic en el seu entorn.
* Establir un pressupost per a l’execució del pla.
* Salvaguardar i conservar elements arquitectònics complementaris.


Doble protecció per al patrimoni

El document estableix una doble protecció per al patrimoni històric tortosí. D’una banda, es mantenen les categories provinents de la Llei del patrimoni cultural català: Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i Béns Integrants del Patrimoni Cultural Català (BIPCC). D’altra banda, crea cinc nivells de protecció, que configuren les possibilitats d’intervenció en cada element patrimonial:


Nivell 1: protecció integral
Nivell 2: protecció tipològica
Nivell 3: protecció ambiental
Nivell 4: adequació ambiental
Nivell 5: protecció documental


Així mateix, el Pla concreta la intervenció proposada al front fluvial, que consisteix en establir un nou espai enfront de la Catedral i transformar la façana del riu des de Remolins-Sant Jaume fins a la plaça del Paiolet, resolent també l’entroncament del Pont de l’Estat.

Més de 290 elements catalogats

El Pla especial s’acompanya d’un catàleg amb fitxes de 294 elements arquitectònics i 42 jaciments arqueològics. Cada fitxa inclou dades de localització, àmbits de protecció, intervencions possibles i documentació. Aquesta base de dades es completa amb plànols sobre l’evolució històrica de Tortosa, els seus diferents barris, equipaments i espais lliures.

El document s’ha tramitat conjuntament amb una modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Tortosa per tal que, atenent a la jerarquia normativa, alguna de les determinacions proposades al Pla especial s’incorpori al planejament general.

Normes urbanístiques per a 8 municipis

D’altra banda, la Comissió territorial d’urbanisme també ha aprovat avui, en aquest cas inicialment, les Normes de planejament urbanístic per a vuit municipis ebrencs. Es tracta de la Galera, Mas de Barberans, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol, Vinebre, Caseres, Prat de Comte i Vilalba dels Arcs.

Les Normes tenen per objectiu dotar als municipis d’una figura de planejament general que sigui vigent mentre no disposin d’un POUM. El 2010 ja es van aprovar Normes de planejament per a 11 municipis de les Terres de l’Ebre.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/272834/ca/aprovat-especial-urbanistic-conjunt-historic-artistic-tortosa.do

Destaquem