Mapa web Contacte Cercador

Convocatòria per a l'any 2009 d'ajuts adreçats a associacions de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per a la promoció d'activitats culturals, lúdiques i esportives (PTO/236/2009).


Títol:

Convocatòria per a l'any 2009 d'ajuts adreçats a associacions de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per a la promoció d'activitats culturals, lúdiques i esportives (PTO/236/2009).


Beneficiari:

Associacions que tinguin el seu domicili social a qualsevol municipi de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.


Resolució / Publicació:

PTO/236/2009, de 26 de maig : DOGC 5380 de data 15.5.2009 (arxiu pdf)


Descripció actuacions:

a) Activitats portades a terme fora de les Terres de l'Ebre, com poden ser expedicions esportives i/o trobades d'activitats culturals.
b) Organització de tot tipus d'activitats desenvolupades per l'associació.
c) Lloguer d'espais, de carpes o d'equips.
d) Elaboració de díptic, fulletons, butlletins, revistes, webs, pòsters, espositors, cartells, displays i altre material de publicitat.
e) Publicació d'anuncis als mitjans de comunicació.
NO PODRAN SER OBJECTE D'AJUT:
a) Els àpats populars.
b) L'adquisició de bens mobles que suposin un increment en el patrimoni de l'entitat.
c) La reedició de de díptic, fulletons, butlletins, revistes, webs, pòsters, espositors, cartells, displays i altre material de publicitat.


Ambit temporal:

Se subvencionaran les actuacions que es desenvolupin entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2009.


Solicitud:

Els/les sol.licitants només poden presentar una única sol.licitud per a cada convocatòria. En cada sol.licitud es pot demanar només l'ajut per a un únic projecte.


% Subvenció:

La subvenció no podrà superar el 50% del cost de l'activitat per a la qual se sol.licita la subvenció, amb un import màxim de 1.500,00 €.


Pressupost:

20.000,00 €


Termini sol·licituds:

El termini serà fins el 15.06.2009Models per justificar l'ajut:

Data de publicació: 15/05/2009 | Data de modificació: 05/05/2010

Destaquem