Mapa web Contacte Cercador

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a associacions de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per a la promoció d'activitats culturals, lúdiques i esportives, i aprovació de les bases reguladores que l'han de regir (PTO/1231/2010).


Títol:

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a associacions de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per a la promoció d'activitats culturals, lúdiques i esportives, i aprovació de les bases reguladores que l'han de regir (PTO/1231/2010).


Beneficiari:

Associacions sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social a qualsevol municipi de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.


Resolució / Publicació:

PTO/1231/2010, de 12 d'abril : DOGC 5614 de data 23.4.2010 (arxiu pdf)


Descripció actuacions:

a) Activitats culturals, lúdiques i esportuves dutes a terme fora de les Terres de l'Ebre que tinguin com a finalitat la promoció de les Terres de l'Ebre.
b) Activitats que comportin el coneixement i la difusió d'espais naturals, tradicions o productes gastronòmics de les Terres de l'Ebre.
c) Lloguer d'espais, de carpes o d'equips per activitats que tinguin com a finalitat la promoció de les Terres de l'Ebre.
d) Elaboració de díptic, fulletons, butlletins, revistes, webs, pòsters, espositors, cartells, displays i altre material de publicitat, amb la finalitat de promocionar les Terres de l'Ebre.
e) Publicació d'anuncis als mitjans de comunicació, amb la finalitat de promocionar les Terres de l'Ebre.
NO PODRAN SER OBJECTE D'AJUT:
a) Els àpats populars.
b) L'adquisició de bens mobles que suposin un increment en el patrimoni de l'entitat.
c) La reedició de de díptic, fulletons, butlletins, revistes, webs, pòsters, espositors, cartells, displays i altre material de publicitat.
d) Festes commemoratives de les associacions.


Ambit temporal:

Se subvencionaran les actuacions que es desenvolupin entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2010.


Solicitud:

Els/les sol.licitants només poden presentar una única sol.licitud per a cada convocatòria. En cada sol.licitud es pot demanar només l'ajut per a un únic projecte.


% Subvenció:

La subvenció no podrà superar el 50% del cost de l'activitat per a la qual se sol.licita la subvenció, amb un import màxim de 1.500,00 €.


Pressupost:

20.000,00 €


Termini sol·licituds:

El termini serà fins el 25.05.2010Models per justificar l'ajut:

Data de publicació: 23/04/2010 | Data de modificació: 08/02/2011

Destaquem