Mapa web Contacte Cercador

El Departament signa un conveni amb l'Ajunt de Tortosa per atendre les famílies amb deutes hipotecar

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presidit avui la signatura d’un conveni de col·laboració per implantar el servei de mediació hipotecària, Ofideute, a Tortosa (Baix Ebre). L’acord l’han signat el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel. (18.01.2013)

La Generalitat compta des de gener de 2010 amb el servei d’Ofideute, creat per pal·liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge i evitar l’exclusió social per motiu residencial.

Ofideute atén les consultes de la ciutadania respecte les dificultats relacionades amb el pagament dels seus préstecs hipotecaris destinats a la compra del seu habitatge habitual i sobre les seves responsabilitats contractuals. Igualment, s’ofereix per intercedir entre les famílies i les entitats financeres titulars dels préstecs; per arbitrar solucions proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el retorn del crèdit, i evitar la pèrdua de l’habitatge; o arribar, sinó, a la resolució no carregosa del préstec.

Des dels inicis d’Ofideute, el Departament de TES treballa per estendre la mediació entre els particulars i les entitats bancàries als municipis i així atendre els afectats de manera més propera.

Mediació amb les entitats financeres

Pel que fa al sistema de funcionament, els ens locals i comarcals que han signat convenis amb l’Ofideute s’entrevisten amb les persones afectades per un crèdit hipotecari al qual no poden fer front i plantegen una proposta de solució al servei. Un cop analitzat el cas, i sempre tenint en compte el dèbit pendent i els ingressos de la unitat familiar, l’Ofideute remet a l’entitat financera una proposta d’acord entre les dues parts. També en fa el seguiment i comunica la resolució de l’expedient als ens locals i a la família afectada.

Des de 2010, Ofideute ha atès 2.597 famílies, la qual cosa ha comportat iniciar un total de 1.978 mediacions. D’aquestes, 894 ja s’han tancat i 1.084 continuen obertes i en tràmit. De les ja finalitzades, en 496 casos s’ha aconseguit un acord amb l’entitat financera, beneficiós per ambdues parts. És a dir, un 55,5% de les mediacions resoltes han aconseguit una solució pactada.

Quan no es pot evitar l’inici d’un procediment judicial d’execució hipotecària, es deriva a la família al Servei d’Orientació Jurídica pel seu assessorament en el procés. Igualment, en els casos que no es poden resoldre amb una solució pactada i que comporten la pèrdua imminent de l’habitatge, es posa en contacte a la família amb els serveis socials municipals o comarcals, perquè puguin tramitar els ajuts disponibles.

Destaquem