Mapa web Contacte Cercador

La Generalitat de Catalunya posa en marxa la impugnació contra el Pla Hidrològic de l'Ebre

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha presentat un requeriment davant el Consell de Ministres demanant que es deixi sense efecte el Reial Decret que ha aprovat el pla

Amb aquesta acció també es sol·licita que es tinguin en compte les diverses al·legacions presentades pel govern català, encaminades a garantir un cabal adequat en el tram baix del riu
(03.05.2014)

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit signat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha presentat requeriment al Consell de Ministres perquè es deixi sense efecte el Reial Decret que ha fet possible l'aprovació del Pla Hidrològic de l'Ebre.

Aquest és el primer acte d'impugnació que porta a terme el govern català, amb l'objectiu de què es tinguin en compte les al·legacions presentades per la Generalitat de Catalunya, encaminades a garantir un cabal ecològic adequat per al tram final del riu Ebre.

En aquest sentit, el requeriment sol·licita, entre d'altres aspectes, que els cabals ecològics es determinin com una restricció prèvia als usos que preveu el pla.

Destaquem