Mapa web Contacte Cercador

MANEL NADAL VISITA ELS TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DEL TAULER DEL NOU PONT SOBRE L'EBRE

El secretari de Mobilitat del DPTOP, Manel Nadal, ha visitat avui les obres de construcció del pont sobre l’Ebre que unirà Sant Jaume d’Enveja i Deltebre. Els treballs assoleixen avui una fita molt significativa, amb la col•locació de la part central del tauler. Aquest tram té una longitud de 63 metres i pesa unes 530 tones i ha estat hissat amb gats des dels extrems dels dos trams de tauler prèviament construïts. El pont tindrà una longitud de 250 metres i una amplada de 19,3 metres i respon a un disseny singular i integrador amb l’entorn. La nova estructura, alternativa a l’actual pas de barca, permetrà millorar la mobilitat, potenciar els valors del Delta i afavorir el desenvolupament econòmic de la zona. Les obres conclouran a finals d’aquest estiu i compten amb una inversió de 17,9 MEUR. (30.06.2010)

El secretari de Mobilitat del DPTOP, Manel Nadal, ha visitat avui les obres de construcció del pont sobre l’Ebre que unirà Sant Jaume d’Enveja i Deltebre. Els treballs assoleixen avui una fita molt significativa, amb la col•locació de la part central del tauler. Aquest tram té una longitud de 63 metres i pesa unes 530 tones i ha estat hissat amb gats des dels extrems dels dos trams de tauler prèviament construïts. El pont tindrà una longitud de 250 metres i una amplada de 19,3 metres i respon a un disseny singular i integrador amb l’entorn. La nova estructura, alternativa a l’actual pas de barca, permetrà millorar la mobilitat, potenciar els valors del Delta i afavorir el desenvolupament econòmic de la zona. Les obres conclouran a finals d’aquest estiu i compten amb una inversió de 17,9 MEUR.


El secretari de Mobilitat del DPTOP, Manel Nadal, ha visitat les obres del pont sobre el riu Ebre entre Deltebre (Baix Ebre) i Sant Jaume d’Enveja (Montsià), que avui han assolit una fita molt significativa amb la col•locació de la part central del tauler. Aquest nou pont acostarà aquestes dues poblacions, properes entre si però separades pel riu i evitarà un recorregut per carretera passant per Amposta de més de 20 quilòmetres, alhora que esdevindrà una alternativa a l’actual pas de barca.

Així, aquesta actuació, que comporta una inversió de 17,9 MEUR, permetrà tant millorar la mobilitat, com afavorir el desenvolupament econòmic i potenciar els valors paisatgístics, turístics i culturals a l’entorn del Delta. Aquest pont, d’altra banda, s’insereix en la futura Anella del Delta, una anella viària i de carrils bici concebuda per tal d’equilibrar la vialitat dels dos hemideltes, tot dotant-los d’una bona infraestructura de comunicació entre tots els seus nuclis urbans. A més, permetrà crear un itinerari en bicicleta que apropi la natura a la ciutadania.

El pont que s’està construint és de tipus penjant; tindrà una longitud de 250 metres, una amplada de 19,3 metres i un gàlib nàutic lliure de 12 metres en un tram central. Les obres van començar el juny de 2008 i es preveu que concloguin a finals d’aquest estiu.

Operacions per col·locar el tram central

Fins al moment, s’han executat els estreps i piles de cada costat del pont i els trams laterals del tauler i s’ha muntat a terra el tram central del tauler, que s’ha botat al riu, mitjançant potents grues, al costat Deltebre. Avui, s’ha transportat el tram central per flotació i s’està hissant fins a la seva ubicació definitiva mitjançant gats col·locats en els extrems dels dos trams de tauler prèviament construïts. Aquest tram central té una longitud de 63 metres i una amplada de 19,3 metres i pesa unes 530 tones.

Completades aquestes tasques, se soldarà el tram als laterals i s’enfilaran els cables del pont a través del tauler i del cap de les pilones i es durà a terme una primera fase de tensat. Es formigonarà la llosa del pont per fases, amb successives etapes de retensat de cables. Finalment, s’efectuaran la pavimentació i els acabats del pont.

Disseny i construcció respectuosos amb l’entorn

En el disseny, mètode constructiu i execució del nou pont s’ha tingut molt en compte els valors naturals i paisatgístics del riu Ebre i, en aquest sentit, cal ressaltar l’esforç per integrar l’estructura en l’entorn i minimitzar l’impacte dels treballs en el medi.

Per exemple, l’alçada màxima de l’estructura en les piles -que són de dimensions reduïdes- no sobrepassa els 21 metres i la part inferior del tauler tindrà una cota en el seu punt més alt de 12,3 metres. D’altra banda, la il·luminació del pont serà suau i discreta.

D’altra banda, en el desenvolupament dels treballs, cal remarcar que les dues penínsules artificials que s’han format per a la construcció de les piles, no s’han executat simultàniament, per tal de minimitzar l’ocupació del riu.

Un pont singular

A més de la millora en les connexions i la mobilitat, el DPTOP ha concebut el nou pont com una obra singular, harmoniosa amb l’entorn del Delta i que en permeti potenciar els valors. Així, va convocar un concurs d’idees per al disseny de l’estructura, en el qual va ser escollit el projecte presentat per Diego Cobo i Jiri Strasky, especialistes en ponts suspesos.

La voluntat que el pont convidi també al passeig i a l’ús ciutadà es plasma en la seva amplitud i tractament amb què ha estat dissenyat. D’aquesta manera, una de les particularitats d’aquest pont és que la plataforma es dividirà en dos espais ben diferenciats; un per als vehicles i un altre per als vianants i ciclistes.

En concret, al tauler del pont, amb una amplada de 19,3 metres, s’hi podran distingir els espais següents:

Una calçada de 8 metres, que inclourà dos carrils de 3,5 metres per a la circulació de vehicles i dos vorals de 0,5 metres.
Una zona de passeig de 7,8 metres d’amplada. Aquesta zona es dividirà en un vorera per a vianants de 2 metres, un espai per al descans de 3,3 metres d’amplada i un carril-bici de 2,5 metres
L’espai central de separació entre la calçada i la zona de passeig, d’1,65 metres d’amplada, on hi haurà l’estructura central portant (cables i piles) i les barreres de protecció.
Finalment, la barrera (costat vehicles) i la barana (costat vianants) laterals sumen els 1,85 metres restants.
La zona de descans adoptarà unes ondulacions que volen recordar l’estela de la barcassa sobre la superfície del riu en travessar-lo. Així mateix, es preveu una àmplia superfície en la barana que permeti al vianant recolzar-se còmodament per a contemplar el riu i el seu entorn.

Urbanització i vialitat de l’entorn

A més de la construcció del pont, les obres inclouen la formació dels vials de connexió i d’urbanització de l’entorn, que actualment estan força avançats. En el costat de Sant Jaume d’Enveja, es connectarà amb l’avinguda de l’Ebre, i s’està completant a l’encreuament una rotonda de 45 metres de diàmetre. Al costat de Deltebre, es connectarà amb el carrer Girona i també s’està finalitzant un giratori al punt de connexió, de 40 metres de diàmetre.

Finalment, els elements complementaris d’urbanització són els següents:

Vies de comunicació per a vianants i ciclistes entre el pont i els futurs passeigs fluvials.
Zona d’aparcaments al costat de Sant Jaume d’Enveja.
Enjardinament de les àrees entre els vials projectats.
Habilitació, en ambdós estreps del pont, d’uns espais útils per a poder desenvolupar en un futur activitats d’oci o culturals.
Enllumenat del pont, així com la il·luminació en tots els vials i la rotonda, amb columnes i llumeneres.
FITXA TÈCNICA PONT SOBRE L’EBRE

Tipus: Pont penjant, amb el tauler suspès mitjançant un sistema de 4 cables que s’ancoren al tauler.

Estructura: Estructura mixta, amb un calaix metàl·lic i una llosa superior de formigó armat.

Longitud: 250 metres, format per tres trams: dos laterals de 69 metres de longitud i un de central de 112.

Amplada: 19,3 m. La calçada per als vehicles té 8 metres i l’espai per a ciclistes i vianants, 7,8 m.

Gàlib: Gàlib nàutic lliure de 12 metres en un tram central de 56 metres

Disseny: Enginyers Diego Cobo i Jiri Strasky

Pressupost: 17,9 MEUR

Inici obres: juny 2008

Final previst obres: finals estiu 2010

Destaquem