Mapa web Contacte Cercador

REMODELACIÓ DE L'EMBARCADOR D'AMPOSTA

El secretari per a la Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, acompanyat de l’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, ha visitat l’embarcador d’Amposta, situat al marge dret de l’Ebre, un cop finalitzades les obres de renovació. L’actuació duta a terme augmenta la funcionalitat de la instal•lació i permet oferir major servei als navegants. D’aquesta manera, amb l’embarcador remodelat es fa un nou impuls a la navegabilitat per l’Ebre. Aquestes obres han suposat una inversió de 124.000 euros
(29.04.2010 - 03.05.2010)

L’embarcador d’Amposta és una infraestructura gestionada per Ports de la Generalitat que dóna suport a les activitats esportives que s’organitzen al curs baix del riu. Després de l’execució de les obres, la instal·lació ofereix més servei als usuaris i, a la vegada, potencia la navegació per l’Ebre. En aquesta línia, el Govern va crear la Comissió: “Aprofitament turístic i ordenació del tram català del riu Ebre”, de la qual en forma part Ports, per potenciar el turisme i regular la navegabilitat al riu.
Adequació de la instal·lació i renovació dels serveis
Les obres de l’embarcador han comportat la substitució del paviment d’aquesta infraestructura, l’arranjament de les escales d’accés a primera línia de moll, el canvi de les xarxes de serveis i la col·locació de la nova senyalització horitzontal i vertical.

Així mateix, s’ha substituït l’enllumenat públic per tal d’obtenir major eficiència energètica, en línia amb la política de qualitat i medi ambient que porta a terme Ports de la Generalitat en les instal·lacions portuàries que gestiona. La zona s’ha enjardinat i s’ha dotat d’una xarxa de reg i una xarxa contra incendis. A la instal·lació, s’hi ha incorporat una àrea de rentat amb aigua dolça per als vaixells que accedeixen al riu. A més, s’ha equipat amb un control d’accessos.

Finalment, s’ha creat un nou accés per als vianants per tal de segregar el fluxos d’entrada i sortida a l’oficina de turisme, ubicada en aquesta zona.

L’embarcador
L’embarcador d’Amposta dóna servei d’avarada a les embarcacions i servei d’atrac als creuers turístics locals. La instal·lació, connectada longitudinalment amb el passeig de Ribera del municipi, dóna continuïtat al passeig.

Aquesta infraestructura disposa d’una línia d’atrac de 75 metres de longitud i té un calat de tres metres de profunditat. La instal·lació està dotada d’un aparcament per a remolcs i vehicles i d’una rampa d’avarada. Per altra banda, la zona de servei de l’embarcador disposa d’un edifici, concessionat a l’Ajuntament d’Amposta, que acull l’oficina municipal de turisme.

Destaquem