Mapa web Contacte Cercador

Restauren les antigues argileres de Sant Onofe de Campredó, a Tortosa

El Departament de Territori i Sostenibilitat farà un seguiment dels treballs
Les antigues argileres es troben en una àrea d’interès faunístic i florístic, pròxima a l’espai protegit Serres de Cardó-El Boix
(22.07.2013)

La Comissió Europea ha atorgat una subvenció, a través del programa LIFE+, per a la rehabilitació de les antigues argileres de la partida de Sant Onofre, a Campredó, entitat municipal descentralitzada de Tortosa (Baix Ebre). La rehabilitació serà compatible amb la continuïtat de l’explotació d’argiles per part de l’empresa titular, Cemex España, SA. El projecte, que començarà el proper mes de setembre i s’acabarà el 2018, estarà coordinat per l’empresa, hi participen les universitats de Barcelona, de Saragossa, i la Complutense de Madrid, i té el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, que farà el seguiment dels treballs.

Les argileres ocupen una superfície d’unes 80 hectàrees (ha), de les quals unes 52 ha (65%) pertanyen a l’empresa Cemex España, SA. La zona està envoltada pels Barrancs de l’Espluga i Rocacorba, se situa en una Àrea d’interès faunístic i florístic, i està pròxima a l’espai protegit amb la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA) i el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) anomenat Serres de Cardó-El Boix.

El projecte té un cost total de 2.000.860 €, dels quals la Unió Europea en finançarà 913.685 € (el 45,66%). L’objectiu és continuar amb el Projecte LIFE anomenat EcoQuarry, per desenvolupar un protocol de gestió per a les àrees mineres, tot utilitzant solucions innovadores per a la protecció del medi ambient, concretament:

· Restaurar morfològicament mitjançant el mètode GeoFluv i el programari Natural Regrade, que reprodueix el relleu natural del terreny, de manera que s’obté una estructura estable, creant una nova xarxa de drenatge que sigui funcional i s’integri amb les basses que s’han format als forats d’algunes activitats de la zona;

· Crear substrats amb diferents característiques físiques i químiques mitjançantel material de rebuig que reprodueixin els sòls del voltant;

· Revegetar possibilitant el desenvolupament de les comunitats vegetals i hàbitats que hi ha a la zona;

· Afavorir i incrementar el nombre i la diversitat de les poblacions d’ocells, sobretot les que estan incloses a la Directiva d’aus;

· Proporcionar una solució ambiental als problemes d’inundacions que hi ha en aquesta àrea;

· Promocionar l’especialització i el coneixement entre els tècnics i els treballadors involucrats.

Destaquem