Mapa web Contacte Cercador

Territori i Sostenibilitat alerta que el nou PH de l'Ebre segueix sense garantir el cabal ecològic

La proposta, que estarà a informació pública fins el 30 de juny, presenta escasses variacions respecte el pla que està vigent
La Generalitat presentarà al·legacions a la nova planificació presentada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
(15.01.2015)

El Departament de Territori i Sostenibilitat alerta que el nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre (PHCE) que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha posat recentment a informació pública no presenta cap variació significativa respecte la planificació vigent i segueix sense garantir el cabal ecològic al tram final del riu. En aquest sentit, els cabals no varien i es continuen fixant 3.010 hm3/any de cabal ecològic a Tortosa i 3.370 hm3/a a la desembocadura. Cal tenir en compte que la Comissió de Sostenibilitat per a les Terres de l’Ebre (CSTE) va proposar al 2007 uns cabals ecològics de 9.509 hm3/any en normalitat i 7.168 hm3/any en sequera. En aquest sentit, els cabals ecològics proposats al PHCE representen el 35-50% dels proposats per la CSTE.

Tot i que l'actual Pla hidrològic de l'Ebre es va aprovar el passar mes de març (ara fa 10 mesos), la Directiva europea en matèria d'aigua obliga a que a finals del 2015 estigui aprovada una primera revisió.

Amb l’objectiu de fixar el seu criteri, el Govern de la Generalitat, després de l’anàlisi per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) del pla, presentarà al·legacions dins el termini d’informació pública, que es va iniciar el passat 30 de desembre i que es perllongarà fins el 30 de juny.

La nova planificació que està a informació pública sí contempla un cabal del riu Segre al seu pas per Lleida d’entre 3 i 5 m3/s, fruit d’un acord al que va arribar el Consell de l’Aigua de la Demarcació de l’Ebre el 25 de juliol, que la Generalitat ja va considerar del insuficientReserves d’aigua demanades per les comunitats autònomes.

En la proposta del nou PHCE es manté la mateixa reserva de recursos sol·licitats per les comunitats autònomes:

§ Castella-Lleó 40 Hm3/any
§ Álava 21,75 Hm3/any
§ La Rioja 148,75 Hm3/any
§ Navarra 30 Hm3/any
§ Castella La Manxa 1 Hm3/any
§ Aragó: 2.290 Hm3/any
§ Catalunya 445,1 Hm3/any
§ Comunitat valenciana 10 Hm3/any

Es mantenen, doncs, totes les previsions de nous regadius i increment de la demanda d’aigua realitzades per les comunitats autònomes, que sumen un total de 2.986,6 hm3/any.

Demanda d’aigua per a regadius

La projecció de demanda agrària (regadius) es manté molt similar al del Pla vigent, amb petits canvis. La demanda en regadius actual es redueix lleugerament i es fixa en 7.623,31 Hm3/a (al Pla vigent és de 7.680 Hm3/a) consumits en 965.698 Ha. La projecció a 2033 es fixa en un consum de 9.719,60 Hm3/a (un increment del 27,5%). A diferència del Pla vigent, l’increment de demanda és lleugerament inferior (al vigent Pla fixa un increment fins a 10.795 hm3/a), i es fixa a 2033 en comptes de a 2027.

Accions ja dutes a terme

La Generalitat de Catalunya ja va mostrar la seva disconformitat amb alguns punts i articles del vigent Pla hidrològic de la conca de l’Ebre (Real Decreto 129/2014), especialment pel que fa a la determinació de cabals ecològics a l’Ebre, i l’elevada programació de nous regadius i noves demandes a la conca sense una clara justificació i anàlisi de viabilitat. Per aquest motiu la Generalitat de Catalunya va interposar un requeriment davant el Consell de Ministres el 29 d’abril de 2014, i posteriorment, al ser desestimat aquest, va interposar una demanda al Tribunal Suprem (19 de desembre de 2014) per irregularitats en la correcta implantació del Reglament de la planificació hidrològica i la instrucció tècnica de planificació.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/territori-sostenibilitat/notapremsavw/279148/ca/territori-sostenibilitat-alerta-hidrologic-lebre-segueix-garantir-cabal-ecologic-tram-final-riu.do

Destaquem