Mapa web Contacte Cercador

El TES regularà les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l'Ebre

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha presentat als consells comarcals de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià l’estat dels treballs de redacció del Pla director urbanístic que regularà els anomenats “massets” (10.04.2013)

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha presentat als consells comarcals de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià l’estat dels treballs de redacció del Pla director urbanístic que regularà els anomenats “massets”. Es tracta de construccions en sòl no urbanitzable lligades a un sistema d’explotació agrícola familiar, molt arrelat en les Terres de l’Ebre.

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) va iniciar la redacció del Pla director urbanístic (PDU) de les construccions agrícoles tradicionals de les Terres de l’Ebre l’any passat, tot comptant amb la participació dels ajuntaments implicats. Ara s’ha presentat l’estat dels treballs a tots els consells comarcals ebrencs.

L’objectiu prioritari del PDU serà establir uns criteris normatius unificats que regulin els usos permesos en aquest tipus de construccions. La voluntat és fer compatible la legalitat urbanística amb les necessitats derivades de les explotacions agrícoles familiars, tradicionals a les Terres de l’Ebre, vetllant perquè els massets no derivin en habitatges, un ús no permès en sòls no urbanitzables.

Amb aquesta excepció, el Pla abordarà la possibilitat de regular altres usos admissibles en massets ja existents, definint, si s’escau, els criteris per al seu tractament en el marc dels catàlegs de masies que els municipis han d’elaborar en compliment de la normativa vigent

Destaquem